Psałterzystki, psałterzyści

Psałterzystki, psałterzyści

Uwaga:  Kantorki i kantorzy psalmu czytają ogłoszenia parafialne!

Pomocny link: Teksty LITURGII SŁOWA


Oślizło Katarzyna

Szperka Natalia

Habel Zuzanna


DOROŚLI:

Tyrka Stanisława

Wzorek Lucyna

Żydowski Jan

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony...

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj