Bierzmowanie

Bierzmowanie

Ten sakrament na Zachodzie nazywa się confirmatio (łac., od czasownika: firmare), bo jest po to, żeby utwierdzać chrzest i umacniać łaskę chrzcielną.

Jego skutkiem jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które było udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy.

Gdy wymowa 'firm' przechodzi w 'birzm', 'bierzm', wtedy otrzymujemy 'bierzmować' jako polską wymowę 'firmare'.

 

„Kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne.

Jeśli jednak nie ma on świętego patrona z chrztu, może wybrać sobie imię świętego, który będzie dla niego wzorem dojrzałego życia chrześcijańskiego”. 

To zalecenie czytamy w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999). Czytaj o tym niżej w punkcie 2 z 7.

DOPISEK Z PAŹDZIERNIKA 2017 R.:

W NASZEJ DIECEZJI oprócz m.in. naszej Parafii nie wprowadzono w życie tego postanowienia II Polskiego Synodu Plenarnego

aż do czasu, gdy biskup pomocniczy Stanisław Salaterski przesłał elektronicznie 6.10.2017 r. do wszystkich jej parafii pismo, w którym napisał:

Zaleca się podkreślenie ścisłego związku pomiędzy chrztem świętym a bierzmowaniem poprzez zachowanie imienia chrzcielnego jako imienia z bierzmowania.
Uzasadnieniem zmiany imienia z chrztu świętego na inne jest przede wszystkim brak związku tego imienia z chrześcijańskim patronem.
Kryterium wyboru imienia nie może być jego atrakcyjność, lecz świadectwo życia oraz wartości, które propagowali wybrani święci lub błogosławieni.
Kandydaci powinni dobrze zapoznać się z życiorysem swojego patrona
oraz zatwierdzić swój wybór u katechety szkolnego.

 

Biskup słyszy, jak kandydaci mówią Z PAMIĘCI:
Pragniemy, aby Duch Święty,
którego otrzymamy,
umocnił nas do mężnego wyznawania wiary
i do postępowania według jej zasad.
Amen
 ”.

 

Kliknij TU, bo Ty i Zwołanie-Kościół potrzebujecie wspólnot kościelnych w Kościele...

 

 

 


 

 

Egzamin z wiedzy według katechizmu jest w VII klasie szkoły podstawowej i w drugiej klasie gimnazjum w grupach-klasach szkolnych, nie w grupach parafialnych!

 →  link do zestawu pytań i odpowiedzi dla przygotowania się do tego egzaminu (OPE).


KATECHIZM PAMIĘCIOWY (streszczający wiedzę)
poprzedzony ostrzeżeniami przed stosowaniem
 błędnego rozumienia tekstów biblijnych, kościelnych,
zwłaszcza o uczynkach (moralnie dobrych albo złych) lub uczuciach (przyjemnych albo przykrych):

w zakładce Chrzest w dolnej części.
Na końcu jest tam poniższy link.

 

 


 

 

Bierzmowanie w Diecezji Tarnowskiej: w 3 klasie gimnazjum i w VIII klasie szkoły podstawowej.

Bierzmowanie w 2018 roku - w Zawadzie
27 maja w niedzielę o g. 10:30 

Szafarz: bp diec. Andrzej Jeż

 

 

 


 

 

PO BIERZMOWANIU w roku 2018

- Diecezjalne Spotkanie Bierzmowanych

uczniów klas III gimnazjalnych (potem - klas VIII szkół podstawowych)
i uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (potem - ponadpodstawowych)
przeżywających rocznicę przyjęcia bierzmowania:

Stary Sącz przy papieskim ołtarzu, czwartek 14 czerwca 2018 roku, godz. 9

(Diecezjalne spotkanie dziękczynne za przyjęcie bierzmowania)
[wycieczka przedmiotowa z religii]

Plan spotkania w roku 2018:

  9.00 – rejestracja grup;

  9.30 – integracja i zabawa;

10.30 – ciekawe spotkania oraz modlitwa uwielbienia Pana Jezusa;

11.30 – Eucharystia (Msza św.) celebrowana przez bpa diec. Andrzeja Jeża;

ok. 12.30 – Agapa (coś ciepłego do zjedzenia oczywiście bez płacenia); powrót do domów.

 

Ze względów organizacyjnych trzeba telefonicznie lub mailowo zgłosić grupę w Wydziale Katechetycznym Kurii w Tarnowie do piątku 8.06.2018 r.

  

 


 

 

UWAGA!!! CZYTAJ OGŁOSZENIA parafialne,
bo tu czytasz tylko zarys przygotowań,
wiele razy bez podania ostatecznych terminów,
bez dodatkowych wieści o spotkaniach!!

W ogłoszeniach parafialnych - wiadomości o spotkaniach 
w kościele albo gdzie indziej (z ludźmi i z Trójjedynym Bogiem),
comiesięcznych i innych

 

 


 

 

Planowane wydarzenia przed bierzmowaniem
dla młodzieży 
naszej Parafii z 2 i 3 klas gimnazjów (kończących pracę)
i z trzech ostatnich klas szkół podstawowych ośmioklasowych
(zaczynających pracę w r. 2017)

 

◊ W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas VI i VII szkół podstawowych przygotowują się razem z gimnazjalistami z klas drugich i trzecich!
   W roku 2018/19: ...

    W roku 2019/20: ...

smile

Nasza Parafia potrzebuje świeckich katolików animatorów kierujących rozmową małych grup kandydatów do bierzmowania na spotkaniach parafialnych w ciągu roku (np. w salce).
Każda grupa miałaby kilka spotkań na rok, więc gdyby było wielu animatorów, mogliby prowadzić tylko JEDNO spotkanie rocznie! 
Jeden dorosły już tak pomógł Bogu i ludziom...
Animatorem może być także ktoś z młodzieży niewiele starszej od kandydatów...

Zob. niżej, również tam, gdzie napisano np. o  filmie, koncercie, ...

Spotkanie w grupie kandydatów z klas szóstych szkół podstawowych animowane przez animatora chrześcijanina katolika świeckiego (bez rodziców): ...

Spotkanie w grupie kandydatów z klas siódmych szkół podstawowych animowane przez animatora chrześcijanina katolika świeckiego (bez rodziców): ...

Spotkanie w grupie kandydatów z klas drugich gimnazjum animowane przez animatora chrześcijanina katolika świeckiego (bez rodziców)...

Spotkanie w grupie kandydatów z klas trzecich gimnazjum animowane przez animatora chrześcijanina katolika świeckiego (bez rodziców): ... 

 

 

 

♦♦♦ Pierwsze w roku szkolnym i katechetycznym 2017/2018

(tj. pierwsze po wakacjach) spotkanie (w kościele parafialnym)

 

kandydatów do bierzmowania, czyli młodzieży należącej do PARAFII ZAWADA

z klas VI i VII szkół podstawowych i z wszystkich klas gimnazjów (tj. drugich i trzecich)

jest w połowie września w Tygodniu Wychowania w piątek,

w drugim dniu naszego parafialnego BIDUUM dla wychowujących dzieci i młodzież.

 

Rodzice młodzieży klas trzecich gimnazjów towarzyszą wychowankom wtedy i później (zob. niżej).

Inni rodzice oby z tego biduum  dobrze skorzystali... 

 

Trzeba uzupełnić braki w przygotowaniach, m.in. braki udziału we wspólnej modlitwie.

 Zob. niżej, aby przeczytać do końca opis przygotowań! 

 

 

********************************************

 

 

 

♦ Młodzież należąca do Parafii Zawada z klas VI i VII szkół podstawowych w roku 2017/18

 

w następnym miesiącu, tj. w październiku,

przynosi pisane ręcznie (niedrukowane!) prośby do naszego Biskupa o przyjęcie do kandydatów do bierzmowania.

Każdy układa tekst tej prośby po swojemu,

m.in. obiecując, co będzie robił w oczekiwaniu na bierzmowanie (jakie czyny płynące z wiary).

Pod podpisami swoim i rodziców zapisuje adres zamieszkania, numer telefonu swojego, numer telefonu rodzica, nazwę szkoły i klasę w niej.

 

 

Kandydaci z klas VI i VII szkół podstawowych mają comiesięczną wspólną modlitwę razem z najstarszymi kandydatamiktóra trwa po bierzmowaniu tych najstarszych.

Trzeba uzupełnić braki w przygotowaniach, m.in. braki udziału we wspólnej modlitwie.

 Zob. niżej, aby przeczytać do końca opis przygotowań! 

 

 

Egzamin z wiedzy według katechizmu w VII klasach szkoły podstawowej jest w grupach-klasach szkolnych, nie w grupach parafialnych!

Aby przygotować się do tego egzaminu, niżej kliknij przynajmniej 3 najbliższe linki.

 →  link do egzaminacyjnego zestawu pytań i odpowiedzi (OPE)

KATECHIZM PAMIĘCIOWY (streszczający wiedzę)
poprzedzony ostrzeżeniami przed stosowaniem błędnego rozumienia tekstów biblijnych, kościelnych,
zwłaszcza o uczynkach (moralnie dobrych albo złych) lub uczuciach (przyjemnych albo przykrych):

w zakładce Chrzest w dolnej części.
Na końcu jest tam poniższy link.

 

 

 

♦ Kandydaci gimnazjaliści z klas drugich mają w roku 2017/18

 

od opisanego wyżej dnia września comiesięczną wspólną modlitwę

również razem z najstarszymi kandydatamiktóra trwa po bierzmowaniu tych najstarszych.

Trzeba uzupełnić braki w przygotowaniach, m.in. braki udziału we wspólnej modlitwie.

 Zob. niżej, aby przeczytać do końca opis przygotowań! 

 

Egzamin z wiedzy według katechizmu w drugich klasach gimnazjum jest w grupach-klasach szkolnych, nie w grupach parafialnych!

Aby przygotować się do tego egzaminu, niżej kliknij przynajmniej 3 najbliższe linki.

 →  link do egzaminacyjnego zestawu pytań i odpowiedzi (OPE)

KATECHIZM PAMIĘCIOWY (streszczający wiedzę)
poprzedzony ostrzeżeniami przed stosowaniem
 błędnego rozumienia tekstów biblijnych, kościelnych,
zwłaszcza o uczynkach (moralnie dobrych albo złych) lub uczuciach (przyjemnych albo przykrych):

w zakładce Chrzest w dolnej części.
Na końcu jest tam poniższy link.

 

 

 

♦ Kandydaci do bierzmowania z klas trzecich gimnazjów w roku 2017/18

modlą się z rodzicami 

 

na wrześniowym spotkaniu w Tygodniu Wychowania (zob. wyżej!),

po nim w pierwsze piątki miesięcy

(jeśli ten termin jest wybrany na wrześniowym spotkaniu i nie ma konieczności jego doraźnej zmiany; np. gdy 1 albo 2 listopada jest piątkiem, wtedy musi być zmiana)

i (oby!) 1 raz - w pierwszą sobotę miesiąca według słów Matki Jezusa o zadośćuczynieniu Jej Niepokalanemu Sercu [klik].

 

 Dla klas trzecich gimnazjów oraz ich rodziców 

 poniżej wyświetlane są wiadomości o roku 2017/18 

 • znane ze spotkań w kościele albo gdzie indziej,
 • a także przygotowujące do następnych spotkań.

UWAGA!!! CZYTAJ OGŁOSZENIA parafialne,
bo tu czytasz tylko zarys przygotowań,
wiele razy bez podania ostatecznych terminów,
bez dodatkowych wieści o spotkaniach!!

W ogłoszeniach parafialnych - wiadomości o spotkaniach w kościele albo gdzie indziej (z ludźmi i z Trójjedynym Bogiem), comiesięcznych i innych.

 

Biskup diecezjalny Andrzej Jeż zachęca każdą i każdego do wyjazdu poza własną Parafię na REKOLEKCJE PRZED BIERZMOWANIEM.

We wspólnocie wiary z koleżankami i kolegami, z rodzicami wybierz dobrze dobro.

Zob. niżej punkt 7.

Kliknij TU, bo Ty i Zwołanie-Kościół potrzebujecie wspólnot kościelnych w Kościele...

 

 

Od wrześniowego piątkowego spotkania w Tygodniu Wychowania

trzeba zaplanować wykonanie 7 punktów zapisanych niżej.

Przeczytać wszystkie te punkty niezwłocznie jest więc konieczne!

Trzeba uzupełnić braki w przygotowaniach,

trwających od początku bycia w gimnazjum (w r. szk. 2017/18 od kl. VI i VII szkoły podstawowej),

opisanych wyżej i niżej, m.in. braki udziału we wspólnej modlitwie.

Bierzmowanie danej osoby będzie możliwe wtedy, gdy uzupełni ona te braki. 

Jeśli nie zdąży tego uczynić przed bierzmowaniem wyznaczonym dla naszej Parafii,

to będzie bierzmowana po swoim zakończeniu przygotowań; oby w radości wiary.

Pomagają nam Apostołowie, którzy w Wieczerniku czekali na Zesłanie Ducha Świętego...

 

 

Na październikowe spotkanie trzeba przynieść

znaki współpracy z następcami Apostołów (biskupami):

kartki z wykonanym zadaniem, opisanym niżej w punkcie 5. Dane osobiste - w nagłówku.

Kandydaci z klas VI i VII szkół podstawowych niech ponownie przeczytają wyżej o sobie!

Czy Matka Boga doczeka się więcej niż 1 raz TWOJEJ różańcowej kontemplacji i medytacji w kościele, w domu lub gdzie indziej?

 

 

W listopadzie (ale nie 1 ani 2 listopada) jest modlitwa za zmarłych:

każdy przynosi kartkę z wypominkami kilku osób ze swojej rodziny,

aby czytając przy Jezusie w Najświętszym Sakramencie, modlić się za nich.

 

 

W grudniu trzeba przez udział w Roratach

razem z Matką Boga-Człowieka Jezusa

przygotować siebie do Świąt Narodzenia Pańskiego.

Jest wtedy okazja np. do kontemplacji Jezusa w Eucharystii i medytacji chrześcijańskiej

w ciemnościach z widoczną wieczną lampką i roratką.

Pomagają śpiewy z Taizé...

Te same śpiewy pomagają również we wspólnej modlitwie kandydatów przed Adwentem, ale czy warto przeżyć Adwent bez żadnego udziału w Roratach?

 

 

Styczeń przypomina o świętym lub błogosławionym patronie z chrztu,

którego imię należy zachować jako imię z bierzmowania. 

Należy przedstawić jego życiorys  pisemnie z gotowością do streszczenia go ustnie. O tym są niżej punkty 1 i 2 spośród siedmiu punktów. Tam jest także wiadomość dla tych, którzy nie mają takiego patrona z chrztu.

Spotkanie musi być poza 1 i 6 stycznia, tj. poza uroczystościami, o których jest mowa w pierwszym przykazaniu kościelnym,

więc - chyba tydzień po I piątku przypadającym w którąś z tych uroczystości.

 

 

Od lutego jest tyle spotkań, ile trzeba, żeby utworzyć nowennę (od łac. 'novem': dziewięć)

przed Bierzmowaniem, liczoną od września.

Wtedy może być czas na to, żeby ustnie przedstawić życiorys patrona od bierzmowania.

Oto plan spotkań dla tej nowenny w roku 2018: ___________.

Dodatkowy czas na przystąpienie do Sakramentu Pokuty tuż przed Bierzmowaniem:  _________.

Zwykły czas na spowiedź: codziennie, zwłaszcza przed Mszą św. i po niej.smile

 

 • Po zrobieniu październikowego zadania pisemnego,
  po przedstawieniu życiorysu patrona
  i po zatwierdzeniu świadka zgodnie z poniższym punktem 6 
  kandydat wypełnia w domu niektóre pola kartki otrzymanej w swojej Parafii od księdza.
  O tym czyta na tej WWW niżej pod siedmioma punktami.
 • Kandydat sprawdza, czytając WWW, czy spełnił opisane na niej wymagania!
 • Za łaską Bożą stara się "nie tracić z oczu" Trójcy Przenajświętszej:
  Ojca
   i Jego Syna Jezusa w jedności Ducha Świętego...

 

 


 Siedem punktów
na ostatni rok przed bierzmowaniem,
ale trzeba je przeczytać na początku opisanych powyżej przygotowań:

 1. II Polski Synod Plenarny (1991-1999) - dokumenty:
  (inne zalecenia dotyczące bierzmowania młodzieży)
  Kandydat do bierzmowania powinien zachować imię chrzcielne. Jeśli jednak nie ma on świętego patrona z chrztu, może wybrać sobie imię świętego, który będzie dla niego wzorem dojrzałego życia chrześcijańskiego.

  DOPISEK Z PAŹDZIERNIKA 2017 R.:

  W NASZEJ DIECEZJI oprócz m.in. naszej Parafii nie wprowadzono w życie tego postanowienia II Polskiego Synodu Plenarnego

  aż do czasu, gdy biskup pomocniczy Stanisław Salaterski przesłał elektronicznie 6.10.2017 r. do wszystkich jej parafii pismo, w którym napisał:

  Zaleca się podkreślenie ścisłego związku pomiędzy chrztem świętym a bierzmowaniem poprzez zachowanie imienia chrzcielnego jako imienia z bierzmowania.
  Uzasadnieniem zmiany imienia z chrztu świętego na inne jest przede wszystkim brak związku tego imienia z chrześcijańskim patronem.
  Kryterium wyboru imienia nie może być jego atrakcyjność, lecz świadectwo życia oraz wartości, które propagowali wybrani święci lub błogosławieni.
  Kandydaci powinni dobrze zapoznać się z życiorysem swojego patrona
  oraz zatwierdzić swój wybór u katechety szkolnego.
 2. Kandydat przedstawia napisany (np. w zeszycie do religii) życiorys patrona z chrztu jako zarazem patrona z bierzmowania
  albo
   zgodnie z punktem 1 życiorys patrona z bierzmowania, nie mając patrona z chrztu.
  Kandydat powinien umieć streścić ten życiorys ustnie na katechezie.
  Powinien napisać dokładnie, z czego poznał ten życiorys (tytuł i autora książki, adres WWW),
  a czytać najpierw teksty kościelne katolickie!
  Można je porównać z innymi, ale zawsze podając źródło informacji! Tu można użyć druku. 
  To zadanie trzeba zrobić na spotkanie styczniowe.
 3. Kto był chrzczony poza naszą Parafią, ten przynosi do ks. Proboszcza świadectwo chrztu, aby on mógł wysłać wiadomość o bierzmowaniu do parafii chrztu.
 4. Ks. Proboszczowi trzeba dać świadectwo o kandydacie otrzymane od katechety,
  że według niego kandydat nie ma przeszkód do przyjęcia bierzmowania.
  Ważny jest nie tylko egzamin z katechizmu,
  ale także uczęszczanie na katechezę szkolną, ocena z religii za półrocze
  ocena z zachowania na półrocze.
 5. Zrobienie zadania o pięciu przykazaniach kościelnych (zwłaszcza o pierwszym i o czwartym)
  jest znakiem współdziałania z Biskupami (j. grecki: Episkopoi), czyli Następcami Apostołów w Kościele.
  Niżej  link do Ich dokumentu o tych przepisach kościelnych:

  Uchwała nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2014 r.
  w sprawie zatwierdzenia IV przykazania kościelnego
  i promulgacji jednolitego tekstu przykazań kościelnych po ich nowelizacji
  wraz z wykładnią [pierwszego, trzeciego i czwartego]


  Pisz ręcznym pismem, aby lepiej zapamiętać. N
  ajpierw - nazwisko, imię i adres.
  Potem napisz, używając  poniższych oznakowań (A, B, C*, C**):

  A) Przykazania kościelne:
      (Tu napisz poniższy poprawny tekst dla Polski, zatwierdzony 10 czerwca 2002 roku
      przez Kongregację Nauki Wiary, ale zmieniony w 4. przykazaniu w marcu roku 2014...)

  1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzym się od prac niekoniecznych.
  2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
  3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
  4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymyw się od udziału w zabawach.
  5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

  B) O przykazaniu kościelnym pierwszym:
      (Wypisz święta nakazane, które nie muszą być w niedzielę.
      Jest ich teraz sześć. Przy pięciu dopisz ich daty!).


  C) O przykazaniu kościelnym czwartym:
      (Wyjaśnij przy gwiazdkach, odpowiadając pisemnie na pytania pomocnicze)

  Najpierw koniecznie przeczytaj kościelną umowę językową niżej!
  Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (więc zero pokarmów mięsnych do jedzenia) bywa w potocznym języku błędnie nazywana postem. Post bowiem jest ograniczeniem ilości przyjmowanego pokarmu (ale nie do zera) do jednego sycącego posiłku w ciągu dnia, ale wolno w ciągu dnia postnego oprócz takiego posiłku przyjąć „trochę pokarmu”. Taki post (zwany też w odróżnieniu od owej wstrzemięźliwości postem ścisłym) obowiązuje tylko dwa dni w roku.

      CKTO, KIEDY I JAK MA ZACHOWYWAĆ nakazane posty

      C** KTO I KIEDY MA ZACHOWYWAĆ wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych?
       6. Osoba wybrana na świadka bierzmowania musi być zatwierdzona przez swojego ks. proboszcza.
  Jeśli jest spoza naszej Parafii, to trzeba przynieść pisemne zaświadczenie od jej proboszcza, że może być ona świadkiem bierzmowania lub chrzestnym.

  Oto kanony z Kodeksu Prawa Kanonicznego:
  Kan. 892 - Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.
  Kan. 893 - § 1. Ten może spełniać zadanie świadka, kto wypełnia warunki określone w kan. 874.
  § 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.
  Kan. 874 - § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
  1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
  § 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

  DOPISEK Z PAŹDZIERNIKA 2017 R.:
  Biskup pomocniczy Stanisław Salaterski przesłał elektronicznie 6.10.2017 r. do wszystkich parafii NASZEJ DIECEZJI pismo, w którym napisał: 
  Zaleca się, aby świadkiem bierzmowania był ktoś z rodziców chrzestnych, przy czym powinny to być osoby w dalszym ciągu wierzące i praktykujące. Świadkiem może być osoba, która ukończyła 16. rok życia, jest katolikiem wierzącym i praktykującym oraz przyjęła sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Świadek, który nie jest znany proboszczowi kandydata do bierzmowania, jest zobligowany do dostarczenia stosownego zaświadczenia z parafii, z której pochodzi.
 7. Życzenie: Oby odwzajemniana miłość Boga do Ciebie prowadziła Cię we wszystkim! Pomyśl o tym, gdy myślisz o krzyżu Chrystusa i o pamiątce bierzmowania. Niech tej miłości służy Twój wyjazd poza własną Parafię na REKOLEKCJE PRZED BIERZMOWANIEMBiskup diecezjalny Andrzej Jeż zachęca!
  Kliknij TU, bo Ty i Zwołanie-Kościół potrzebujecie wspólnot kościelnych w Kościele...
  Diecezjalne spotkanie bierzmowanych
  bywa co roku w Starym Sączu w czerwcu, więc doczytaj niżej i wyżej, a potem...

 

  

 

Gdy poznasz datę bierzmowania, przeczytaj i to:

 

 • Przeczytaj wyżej od początku opis przygotowań aż do 7 punktów! Czy coś musisz uzupełnić?
 • Jeśli tak, to uzupełnij braki w przygotowaniach, m.in. braki udziału we wspólnej modlitwie.
   Bierzmowanie danej osoby będzie możliwe wtedy, gdy uzupełni ona te braki. 
  Jeśli nie zdąży tego uczynić przed bierzmowaniem wyznaczonym dla naszej Parafii, to będzie bierzmowana po swoim zakończeniu przygotowań; oby w radości wiary.
  Pomagają nam Apostołowie, którzy w Wieczerniku czekali na Zesłanie Ducha Świętego...
 • Krzyże (pamiątki bierzmowania) przywozi KSIĄDZ, a wstążki do nich (najlepiej jednakowe dla kandydatów z jednej parafii) wybierają rodzice.
 • Przynieś pisemne przyrzeczenie życia w trzeźwości i wolności od uzależnień (słuchaj pouczenia na spotkaniu; zapytaj, jeśli potrzebujesz wyjaśnienia).
 • Po czytelnym wpisaniu danych na kartce otrzymanej od KSIĘDZA, przynieś ją do zakrystii po SPOTKANIU MODLITEWNYM.
 • Co na tej kartce trzeba napisać? Wszystko, o czym tam napisano, oprócz:
  • L.P.
  • Data chrztu (Jeśli jeszcze jej nie znasz. Ale parafię chrztu napisz!).
  • Szafarz bierzmowania.
  Uwaga! Idzie tam o miejsce i datę (zamierzonego) bierzmowania Ciebie, nie świadka, a w górnym rogu - o własną diecezję i własną parafię.
 • Po opieczętowaniu (i dopisaniu danych kancelaryjnych) otrzymasz tę kartkę w kościele przed liturgią Mszy św. i bierzmowania, abyś ją dał prezbiterowi przy biskupie tuż przed bierzmowaniem Ciebie, chyba że będzie umowa, że świadek ma ją podać.
 • Przemyślcie w modlitewnym milczeniu to, co powiecie Z PAMIĘCI Biskupowi:
  „Pragniemy, aby Duch Święty,
  którego otrzymamy,
  umocnił nas do mężnego wyznawania wiary
  i do postępowania według jej zasad.
  Amen
   ”.

 

 

 


 

PO BIERZMOWANIU

Diecezjalne Spotkanie Bierzmowanych 

(Diecezjalne spotkanie dziękczynne za przyjęcie bierzmowania)

uczniów klas III gimnazjalnych (potem - klas VIII szkół podstawowych)
i uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych (potem - ponadpodstawowych)
przeżywających rocznicę przyjęcia bierzmowania

[wycieczka przedmiotowa z religii]

Stary Sącz (ciąg dalszy - wyżej pod datą bierzmowania!)

 


 

Wszystkim bierzmowanym życzymy radości w Duchu Świętym.

Obyście pamiętali to umocnienie (bierzmowanie)

każdego dnia odważnie liczyli na jego dalszy ciąg i skutki

we współdziałaniu z Trójedynym Bogiem!


Kliknij TU, bo Ty i Zwołanie-Kościół potrzebujecie wspólnot kościelnych w Kościele...

Egzamin z wiedzywedług katechizmu jest w drugiej klasiegimnazjum w grupach-klasach szkolnych, nie w grupach parafialnych!
Otolink do zestawu pytań i odpowiedzi.

 

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony...

19 sierpień 2018

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj