Klub dobrze nastawionych
Strona domowa
Czwarte przykazanie kościelne PDF Drukuj Email

Teraz jest takie:
Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

Uchwała nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia IV przykazania kościelnego i promulgacji jednolitego tekstu przykazań kościelnych po ich nowelizacji wraz z wykładnią

Podczas 362. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Wieliczce w dniach 21-22 czerwca 2013 roku, dokonano nowelizacji IV przykazania kościelnego. W miejsce dotychczasowego zapisu, który brzmi: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach” – przyjęto nowe brzmienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

Jak wynika z nowego brzmienia przykazania, okres formalnego zakazu zabaw został ograniczony do Wielkiego Postu. Nie zmienia to jednak w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (por. kan. 1249-1250).

364. Zebranie Plenarne KEP, które odbyło się w Warszawie w dniach 12-13 marca 2014 r., określiło zasady dotyczące promulgacji nowelizacji IV przykazania kościelnego.

Nowa wersja przykazań kościelnych, w formie ujednoliconej wraz z wykładnią, zostanie podana do wiadomości, a tym samym promulgowana, poprzez rozesłanie do wszystkich kurii diecezjalnych. Zostanie również zamieszczona w Aktach Konferencji Episkopatu Polski.

Jednolity tekst przykazań kościelnych wraz z wykładnią stanowi załącznik niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

+Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

+ Wojciech Polak, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

 

Aktualna wykładnia pięciu przykazań kościelnych

Pięć przykazań kościelnych:

  1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
  2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
  3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.
  4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
  5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.


Wykładnia dla pierwszego, trzeciego i czwartego przykazania kościelnego

Pierwsze przykazanie kościelne:

„W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych”.

Na terytorium Polski, świętami nakazanymi poza niedzielami są:

- 1 stycznia, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

- 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego (tzw. Trzech Króli)

- czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (tzw. Boże Ciało)

- 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Zielnej)

- 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych

- 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże Narodzenie).

W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymywać się od wykonywania prac niekoniecznych, czyli tych prac i zajęć, które utrudniają:

- oddawanie Bogu czci,

- przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu,

- korzystanie z należytego odpoczynku duchowego i fizycznego (zob. kan. 1247 KPK).

Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim (nie tylko rzymskim), bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (zob. kan. 1248 § 1 KPK).

Jeśli z braku kapłana lub z innej poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii, zaleca się bardzo, ażeby wierni brali udział w liturgii Słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym miejscu według przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub grupach rodzin (zob. kan. 1248 § 2 KPK).

Trzecie przykazanie kościelne:

„Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.”

Okres Wielkanocy obejmuje czas od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

- Podczas 205. Konferencji Episkopatu Polski Biskupów Diecezjalnych, która odbyła się w Warszawie, dnia 21 marca 1985 roku, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje czas Komunii wielkanocnej, obejmować będzie okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej.

Czwarte przykazanie kościelne:

„Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

- Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między osiemnastym a sześćdziesiątym rokiem życia (zob. KPK 1251-1252).

- Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje w Środę Popielcową oraz piątki całego roku z wyjątkiem uroczystości (zob. KPK 1251). Dotyczy wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia. Zachęca się do zachowania wstrzemięźliwości także w Wigilię Narodzenia Pańskiego.

- Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek (np. zbiorowe żywienie) domaga się od chrześcijan podjęcia innych form pokuty.

- Powstrzymywanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca (zob. KKK 2043). Obowiązuje we wszystkie dni Wielkiego Postu.

- Nowelizacja zapisu czwartego przykazania nie zmienia w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni „modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość” (zob. kan. 1249-1250). Wyjątkiem są jedynie przypadające wtedy uroczystości. Jeśli zatem w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego przeżywania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę.

 
Biorę udział w polityce, bo Chrystus mnie posyła! PDF Drukuj Email

Klawiszami Ctrl  można powiększać tekst, a klawiszami Ctrl  - pomniejszać go.

Zacznij od poznania kogoś, kto przeżył aborcję, a aborter musiał to poświadczyć (nadal zarabia na zabijaniu dzieci; powiedział, ile ich już zabił i jak to ocenia):
http://www.youtube.com/watch?v=J0XKhHADaOo&feature=youtube_gdata

Pomyśl o dzieciach adoptowanych przez...:

Teraz pomóż Chrystusowi zmieniać na lepsze serca i ustawy w ważnych sprawach! Klikaj niżej!

http://www.citizenGO.org/pl

CitizenGO - narzędzia do aktywnego uczestniczenia oraz polepszania naszego społeczeństwa. Wystarczy wpisać swoje imię, nazwisko, podać mejla i kod pocztowy. PESEL i numer dowodu są zbędne. Nawet nie trzeba być pełnoletnim.
Przeczytaj w GN z niedzieli 23.02.2014 r. na s. 36 i 37. Albo kliknij: http://gosc.pl/doc/1889002.To-nie-jest-spam


http://stopdyktaturze.pl/ 

Anglicy, Irlandczycy i Austriacy zablokowali podobne prawo antydyskryminacyjne, bo wiedzieli, co im grozi. ZAPROTESTUJ i TY!

Słowa bł. Jana Pawła II z encyklik „Centesimus annus” (1991 r.; punkt 46 w rozdziale Państwo i kultura) i „Veritatis splendor” (1993 r.; punkt 101 w rozdziale Akt moralny we fragmencie Moralność a odnowa życia społecznego i politycznego):

„Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”.


http://www.eugenicy.pl/ Kto jak głosował w sprawie życia i śmierci...

O polskim SEJMIE. Czytamy tam również to:

W Wielkiej Brytanii jest możliwa aborcja ze względu na płeć dziecka. Dziennikarka „The Daily Telegraph” odwiedziła kliniki aborcyjne, mówiąc, że chce pozbyć się dziecka, bo to dziewczynka. Znalazła lekarzy, którzy zgodzili się przeprowadzić zabieg. Choć ginekolodzy popełnili w ten sposób przestępstwo, nie ponieśli odpowiedzialności. Sąd uznał, że wymierzenie kary „nie leży w interesie społecznym”.


http://www.twojasprawa.org.pl/ Zachęca redakcja dwumiesięcznika „Miłujcie się!”

 
Uczeni ukazują prawdę, ideolodzy narzucają swoje pomysły, nie szukając prawdy. PDF Drukuj Email

5 minut i 10 sekund: (neomarksizm gorszy od marksizmu)

http://www.youtube.com/watch?v=SDAIVOmc970

5 minut i 16 sekund:

http://www.youtube.com/watch?v=iCdx3dxZZaU

Po emisji filmu „Gender Equality Paradox” (do obejrzenia tutaj) zlikwidowano gender studies na uniwersytecie w Oslo.

Kontemplować Jezusa i dzieki Niemu widzieć (oczami i rozumem oświeconym wiarą), oceniać i działać! (←link)

Dzięki za przysłanie↓!

    "Rzeczpospolita" (styczeń 2014 r.): Wysadzanie dziecka z płci

Eksperci Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (Polskiej Akademii Nauk) ostro krytykują przedszkolny program promujący ideologię gender - informuje "Rzeczpospolita".

Chodzi o treści pozycji zatytułowanej "Równościowe przedszkole. Jak uczynić wychowanie przedszkolne wrażliwym na płeć". Autorki Anna Dzierzgowska, Joanna Piotrkowska oraz Ewa Rutkowska nazywają je poradnikiem dla nauczycieli, programem oraz metaprogramem.

Według danych Ministerstwa Edukacji, tylko w czterech województwach program jest wykorzystywany w 17 placówkach, według samych autorek w skali kraju może być to nawet 80 przedszkoli.

Jak podkreśla "Rzeczpospolita", program wzbudza kontrowersje, gdyż w ramach uświadamiania dzieciom równości płci, autorki proponują, by chłopcy przebierali się w dziewczęce stroje, zakładali peruki. I odwrotnie, dziewczęta zakładały ubrania chłopięce. Autorki sugerują także, by wprowadzając program do przedszkoli, nie liczyć się ze zdaniem rodziców.

 
Papież uznał heroiczność cnót Jerzego Ciesielskiego PDF Drukuj Email

Do beatyfikacji Przyjaciela bł. Jana Pawła II potrzebne jest jeszcze uznanie cudu za wstawiennictwem sługi Bożego. Kliknij!

Jerzy Ciesielski, inżynier budownictwa i profesor Politechniki Krakowskiej, żył w latach 1929-1970. Miał żonę i troje dzieci. Działał w krakowskim duszpasterstwie akademickim. Jego życie było wypełnione zwykłymi zajęciami rodzinnymi i zawodowymi, sportem i harcerstwem, a jednocześnie było w niezwykły sposób podporządkowane Bogu i apostolstwu. Zginął wraz z dwojgiem młodszych dzieci w katastrofie statku wycieczkowego na Nilu w Chartumie (Sudan), gdzie pracował jako tzw. visiting profesor. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1985 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4

Użytkownik

Zwiększanie dostępu do zasobów:-)Who is online? :-)

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Msze Święte

w niedziele i święta nakazane,
a także 11 listopada
w odpust parafialny:
700, 900, 1100,
a 1600
oprócz lipca i sierpnia.

 

WYJĄTKI:


w uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa
:

700, 900 (z procesją) i 1600;


w czerwcu
w niedzielę Memoriału
sługi Bożego
o. Zbigniewa Strzałkowskiego:
700, 900 i 1200  (1.06.2014 r.)

 

 Zobacz, kiedy w inne dni...